Bilgi Ajansı – Güvenilir Bilginin Kaynağı

 • Mitoz bölünme nedir? evreleri nelerdir?

  Mitoz bölünme nedir?  Mitoz bölünme, tek hücresi bulunan canlılar için üreme görevini, çok hücresi bulunan canlılar için ise; büyüme, yenilenme süreci, yeniden oluşma gibi hareketlerin...

 • En güzel 23 Nisan şiirleri

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın kutlanmasına çok az bir süre kala, 23 Nisan’a...

 • Karadeniz bölgesi özellikleri

  Yer şekilleri Karadeniz Bölgesi, Karadeniz boyunca uzanan dağlık bir alan görünümündedir. Bölgede bulunan dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Karadeniz Bölgesi, Türkiye’de doğu-batı genişliğinin en fazla olduğu...

 • Peter Andreyeviç Arşinov kimdir?

  Peter Andreyeviç Arşinov, 1887’de Ukrayna’nın Yekaterinoslav kentinde doğdu. Meslekten bir metal işçisiydi. 1904’te devrimci harekete katılan Arşinov, önceleri, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi “ne üyeydi....

 • Platon (Eflatun) kimdir?

  Platon kimdir? Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen Plato; M.Ö. 427 , M.Ö. 347 Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek...

 • 21 mart ilkbahar ekinoksu nedir?

  Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur. Bu duruma Ekinoks denir. Kuzey yarım kürede...

 • 1961 anayasası özellikleri

  27 Mayıs 1960 ihtilali ile Demokrasi Parti Hükümeti devrilmiş, Milli Birlik Komitesi (MBK) yönetime el koymuş, ve bir kanun çıkartarak mevcut Anayasanın birçok hükmünü değiştirmiş...

 • Trabzon’un kazandıran ilçesi

  Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Trabzon, 786 bin 326 kişilik nüfusa sahip. Sümela Manastır, Ayasofya, Uzungöl ve Ortahisar bölgenin başlıca tarihi değerlerden. Ekonomisi...

 • 1921 anayasası özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Mondros Mütarekesi ile ülkenin yabancı güçler tarafından işgali sonrasında Anadolu’da başlayan direniş hareketlerini kırmak için İstanbul Hükümeti, Mebusan...

 • Demokrasi nedir?

  Halkın iktidarı anlamına gelen demokrasi en basit tanımıyla yöneticilerin, yönetilenlerce eşit koşullarda yapılacak serbest ve dürüst seçimlerle seçildikleri bir yönetim anlayışıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı...

 • Hükümet nedir?

  Soyut bir varlık olan devletin somut bir şekilde dönüşmesi olarak değerlendirebilen hükümet, halkın çıkarları doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı erklerini devlet adına kullanan bir müessesedir....

 • Devlet nedir? devlet ne demek?

  Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan insanları, belli bir siyasal ve hukuksal otorite altında toplayan kuruluşlar bütününe devlet denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı...

 • Politika felsefesi nedir?

  Politika felsefesi, en soyut düzeyde siyasi görüşte yer alan kavram ve argümanlarla ilgilenen felsefe dalıdır. Diğer bir deyişle siyaset felsefesi, bir kişinin veya bir grubun, bir hükumetin...

 • II. Dünya savaşı nedenleri ve sonuçları

  II. Dünya savaşı (1939-1945) I. Dünya savaşı sonrasında dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Fakat bu cemiyet barışı korumada başarılı olamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Balkan...

 • Kırım savaşının nedenleri ve sonuçları

  Kırım savaşı (1853-1856) Kırım savaşının temel nedeni, Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflamasından dolayı, Orta Doğu’da ortaya çıkan siyasi ve ekonomik boşluğun doldurulması konusunda, Rusya ve İngiltere’nin...